Kto má záujem na reinterpretaci druhej svetovej vojny

Kto má záujem na reinterpretaci druhej svetovej vojny