Kontakt

Dlhý rad 1431/16

085 01 Bardejov

Tel. 054 472 2624

oblvbj@szpb.sk