Predsedníctvo Oblastného výboru Bardejov

 • Dr. Ing. Artem Fecko – predseda
 • Ing. Dušan Jaščur – tajomník
 • RSDr. Vasil Hudák – hovorca
 • MUDr. Boris Hanuščák
 • Milan Barbuľák
 • Dušan Eštvaník
 • RSDr. Milan Gibeľ
 • Mária Jančíková
 • Ing. Arch. Miroslav Lakata
 • Ing. František Olah
 • Mgr. Ján Paľa

Oblastný výbor

 • Andrejová - Marta Haninčíková
 • Bardejov - Dušan Eštvaník
 •                - Ing. arch. Miroslav Lakata
 •                - Mgr. Ján Paľa
 •                - Mária Jančíková
 • Becherov - Štefan Dušenka
 • Beloveža - Anna Feciskaninová
 • Cigeľka - Peter Demjanovič
 • Gerlachov - Ing. Ondrej Ševcov
 • Hažlín - Ing. František Olah
 • Hertník - Ing. Kristína Janošková
 • Hrabské - Michal Trudič
 • Chmeľová - Mgr. Jozef Varjan
 • Krivé - Andrej Dutko
 • Kríže - Vladimír Tej
 •          - Oľga Dutková
 • Kurov - Peter Špirko
 • Lenártov - Milan Barbuľák
 • Livov - Mária Hnatková
 • Marhaň - Milan Gdovin
 • Mikulašová - Peter Rusiňak
 • Raslavice - Dušan Remeta
 • Snakov - Andreej Kocur
 • Stebník - Anna Pelegrimová
 • Šar. Čierne - Mgr. Andrej Buvalič
 • Varadka - Ľuboš Špik
 • Vyš. Tvarožec - Viera Babejová
 • Zborov - Ján Lukáč

Základné organizácie

 • Ing. Ján Šnyr - predseda
 • Ing. Miroslav Bujda
 • Marta Bednárová
 • Ing. Juraj Philippi
 • Ing. Miroslav Rybár
 • RSDr. Milan Gibeľ – predseda
 • Oľga Dutková
 • Dušan Eštvaník
 • Mária Jančíková
 • Mgr. Ján Paľa
 • Peter Rusiňak
 • Štefan Hij
 • RSDr. Anna Petričová
 • Mgr. Eva Barbuľaková
 • PaedDr. Janka Foľtová
 • PaedDr. Malvína Fuňaková
 • Kvetoslava Philippi
 • Mgr. Rene Semanišín
 • Ing. Ján Šnyr
 • PhDr. Vasiľ Gula, CSc
 • Ing. Leonard Baňas
 • Milan Barbuľak
 • PaeDr. Mikuláš Denis
 • Mgr. Valentína Koščová
 • Mgr. Anna Petričová
 • Mgr. Ľuboš Roman
 • RNDr. Ján Rusin
 • Ing. Milan Pituch – predseda
 • Ing. Ivan Hanuščak
 • Ing. arch. Miroslav Lakata
 • Ing. František Olah
 • Ing. Jozef Rohaľ
 • Marián Novický
 • Ing. Andrej Holovač – predseda
 • PhDr. Mário Popovič
 • Marek Duleba

Klub mladých

 • Ing. Marcel Tribus – predseda