Pamätníky a pamätné tabule

Pamätníky II. svetovej vojny

Zahynulo okolo 60 miliónov ľudí – hrozivá veta, ba ešte hrozivejšia predstava, a predsa pre mnohých to bola krutá realita. Smútok, ľútosť a slzy sprevádzali najväčší a najkrutejší zápas v dejinách ľudstva – II. svetovú vojnu.

Prejavenie ľútosti nad veľkými stratami a množstvami ľudských životov je už len zlomok toho, čo im vieme preukázať na znak vďaky a úcty. Nezabúdame na skutočnosť, že Slovensko bolo oslobodené Červenou armádou, Rumunskou armádou, I. československým armádnym zborom s pomocou bojovníkov Slovenského národného povstania, pričom si ceníme aj bojovú činnosť Anglicka a USA vo vzdušnom priestore. Je priam nevyhnutné si tieto udalosti pripomínať a rozprávať o nich aj ďalším generáciám a zachovať tak česť a pamiatku našim hrdinom.

Práve na počesť či už známym alebo neznámym obetiam II. svetovej vojny boli postavené pomníky, ktoré sú prejavom úcty a obdivu tým, ktorí za slobodu položili svoj vlastný život. Objavovať a spoznávať jednotlivé pomníky, pamätníky, pamätné tabule, hroby a cintoríny v Bardejovskom okrese bolo pre nás výzvou.

Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že nielen pamätník je pietnym miestom, kde sa vzdáva hold a úcta, ale aj celé priestranstvo a okolie by malo na každého pôsobiť dôstojne. Má veľký význam si pripomínať a nezabúdať, že práve títo hrdinovia obetovali to najcennejšie, svoj život a prispeli k tomu, aby bol ten náš o čosi dôstojnejší. Preto sa usilujme aj my a prispejme aspoň malou aktivitou k tomu, aby boli tieto pamätné miesta udržiavané v čistote, poriadku a aby im patrila zaslúžená a úctyhodná dôstojnosť.

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja z mikroprogramu "Kultúra".

Pre Oblastný výbor SZPB Bardejov vyrobilo Kultúrne a turistické centrum Bardejov.

PS: V prípade, že sa nejaké pamätné miesto vo filme nenachádza, dajte nám vedieť na redakcia@ibardejov.sk. Ďakujeme!

Zoznam filmov