Pamätníky a pamätné tabule

Chmeľová

V severnej časti okresu Bardejov sa nachádza obec Chmeľová, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1414.

Vojnové roky priniesli so sebou biedu, utrpenie a tvrdo doľahli na mnohých obyvateľov obce. Pri obecnom úrade bol v roku 2011 odhalený pamätník s menným zoznamom občanov, ktorí padli pri jednotlivých bojoch a na rôznych frontových líniách. Pamätník v podobe väčšieho kameňa, na ktorom sú umiestnené mramorové tabule je uložený na vyvýšenom kamennom základe.

 https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/chmelova_1_1.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/chmelova_1_2.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/chmelova_1_3.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/chmelova_1_4.jpg