Pamätníky a pamätné tabule

Bogliarka

Obec Bogliarka vznikla v 15. storočí a leží na severnej strane svahu Čergova v okrese Bardejov.

Okolie obce bolo počas II. svetovej vojny poznačené krutými bojmi medzi partizánskymi a fašistickými jednotkami. V mieste prepadu fašistickej kolóny partizánmi, ktoré bolo za obcou pri kaplnke nesie prívlastok „Tesný kút.“ Bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku v roku 1975.

 https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bogliarka_1_1.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bogliarka_1_2.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bogliarka_1_3.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bogliarka_1_4.jpg