Pamätníky a pamätné tabule

Becherov

Obec Becherov leží v severovýchodnej časti Slovenska a v severnej časti okresu Bardejov. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1414.

V čase II. svetovej vojny sa veľa obyvateľov zapojilo do oslobodzovacích bojov či už v radoch Červenej armády, I. československom zbore, ale aj v partizánskych zoskupeniach. Z iniciatívy miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a úzkej spolupráci s Miestnym národným výborom v Becherove, bol postavený pomník. Symbolizoval priamych bojovníkov, teda padlých obyvateľov obce, ktorí sú na ňom vyobrazení. Jeho odhalenie bolo v roku 1969.

Autorom návrhu je Ing. arch. Sochor.

Text: Za mier, za vlasť, za socializmus. Vášmu odkazu verní zostaneme. Na pamiatku padlým bojovníkom v II. svetovej vojne venujú občania obce Becherov.

 https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/becherov_1_1.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/becherov_1_2.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/becherov_1_3.jpg