Pamätná izba ZO SZPB Lenártov

Fotogaléria

Vážení čitatelia,

Vo fotogalérii máte možnosť nahliadnuť do Pamätnej izby obce Lenartov, ktorá je zriadená ako jediná v okrese Bardejov. Sú v nej informačné panely s popismi účastníkov odboja, ich vyznamenania, odborná literatúra ako aj artefakty z II. sv. vojny.

Pamätná izba bola zriadená v roku 2012 a na jej zriadení mal najväčšiu zásluhu už nebohý p. Ján Kavulič,ktorý bol zároveň aj predsedom ZO SZPB  Lenartov.

V roku 2014 z príležitosti 70. výročia SNP bol pred budovou s Pamätnou izbou odhalený aj  Pamätník partizánskeho oddielu  LIPA s nápisom: Na pamiatku všetkým, ktorí sa v auguste 1944 zapojili do Slovenského národného povstania a pôsobili v partizánskej skupine LIPA.

V prvej polovici augusta 1944 sa začala formovať partizánska skupina LIPA, ktorá začala svoju činnosť pred vypuknutím SNP. Veliteľom sa stal Ján Demko, komisárom bol Vojtech Plachta a náčelníkom štábu poručík Andrej Onderčanin. Jadro skupiny tvorili občania okolitých obcí.  Postupne do jednotky prichádzali aj ľudia, ktorí utiekli z nemeckých  zajateckých táborov.

V skupine LIPA pôsobilo celkom dvadsaťdva občanov z Lenartova.

Po nezhodách veliteľa skupiny Jána Demka a komisára Vojtecha Plachtu sa 13.10.1944 skupina rozdelila. Časť skupiny sa pridala k Vojtechovi Plachtovi , ostatní členovia skupiny, ktorí naďalej zostali pod vedením Jána Demka, plnili rozkazy veliteľa brigády Gottwald Vjačeslava Antonoviča Kvitinského. Partizánsky oddiel dostal nový oficiálny názov Definitívny miestny československý oddiel LIPA Demkova. Komisárom sa stal Andrej Ďurík a náčelníkom štábu Michal Kačmár.

Činnosť partizánskej skupiny bola ukončená dňa 26.januára 1945, keď na sovietskom vojenskom veliteľstve v Bardejove sám veliteľ kpt. Zareckij oddiel demobilizoval. Vtedy už okres Bardejov bol oslobodený vojskami Červenej armády.

 Barbuľak Milan 

https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-1.jpg ;https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-1.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-3.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-4.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-5.jpg
https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-6.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-7.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-8.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-9.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-10.jpg
https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-11.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-12.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-13.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-14.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-15.jpg
https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-16.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-17.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-18.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-19.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-20.jpg
https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-21.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-22.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-23.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-24.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-25.jpg
https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-26.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-27.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-28.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-29.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-30.jpg
https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-31.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-32.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-33.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-34.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-35.jpg
https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-36.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-37.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-38.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-39.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-40.jpg
https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-41.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-42.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-43.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-44.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-45.jpg
https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-46.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-47.jpg https://zamier.sk/assets/img/clanky/44-48.jpg