Mesto Bardejov aj v čase pandémie nezabúda na seniorov

V tejto zložitej dobe pandémie,  množstvo našich seniorov žije v obmedzenom režime života, prevažne doma. Tato skupina je považovaná za najrizikovejšiu skupinu a je to aj z logického hľadiska pochopiteľné, keď mnohí vzhľadom na svoj vek čelia mnohým ochoreniam. Mnohí z nich ľahko môžu podľahnúť ďalšej chorobe spojenú s touto pandémiou. Je  logické a aj nevyhnutné, aby sa naši seniori chránili a ak ma poznanie neklame, tak možno patria medzi k najdisciplinovanejších z radov občanov.

Patrím medzi seniorov aj ja a netajím sa, že som často so svojimi priateľmi – seniormi v spojení na sociálnych sieťach. Najnovšie ma  potešila  správa na sociálnej sieti Mesta Bardejov, že aj predstavitelia mesta v tejto dobe pamätajú a nezabúdajú  na nás seniorov. Dozvedel som sa zo správy  z rokovania Mestského krízového štábu, že ten  prijal  rozhodnutie o použití časti finančného  daru od partnera  jednej z mestských obchodných organizácii na zabezpečenie respirátorov FFP2 zdarma  pre seniorov  nad 60 rokov, teda ohrozenej skupiny obyvateľov.  Toto rozhodnutie potvrdila ďalšia správa, že v najbližších dňoch sa budú tieto respirátory distribuovať do schránok všetkých seniorov na území mesta. A tú môžem potvrdiť, že toto rozhodnutie  sa aj organizačne naplnilo, keď našim seniorom tieto  sľúbené  respirátory boli včas doručené.

Na prvý pohľad by sa možno  zdalo, že nemusí to  byť veľká pomoc, ale uvážme si, že mnohí seniori by si ich museli hľadať, kde to kúpiť a nie som si istý, že by ich kúpili vzhľadom na   záujem ostatných  občanov. Osobne oceňujem a verím, že aj ostatní seniori mesta ocenia to, ako mesto promptne zareagovalo na dôležitú  potrebu pre seniorov. Zisťujem, že naši seniori túto zdanlivo malú pomoc prijali a s vďačnosťou.

Podobne takúto pomoc sme už od mesta dostali aj v prvej vlne pandémie a nemám vedomie, či niekto vtedy prejavil poďakovanie Mestu Bardejov za takúto pomoc.  Preto  z popudu mnohých seniorov mesta a z vlastnej iniciatívy chceme sa za seniorov združených  Kluboch dôchodcov, ZO JDS, Kresťanských seniorov, seniorov organizovaných v SZPB a ostatých,  srdečne poďakovať Mestu Bardejov a ich vedúcim predstaviteľom, že na nás nezabúdate  v takejto  zložitej dobe  pre nás seniorov.

Srdečná vďaka a želáme vám, aby i ďalšom období sa vám  darili správne rozhodnutia v prospech občanov tohto mesta.

Vasiľ Hudák

 Respirátory, ktoré boli doručrné seniorom  Priprava na distribuciu respirátorov  Distribucia respirátorov poštovou doručovateľkou na Tehelnej ul. v Bardejove