Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti osláv 75.výročia SNP

Vážení čitatelia,

Dňa 24.8.2019 obec Lenartov v spolupráci so ZO SZPB Lenartov usporiadala slávnostné zhromaždenie  pri príležitosti osláv 75.výročia Slovenského národné povstania pri pamätníku partizánskej skupiny Lipa.

Oslavy otvoril a hostí privítal poslanec obecného zastupiteľstva  p. Ján Bortník.

Na pietnom akte kladenia vencov sa zúčastnili členovia ZO SZPB Lenartov, predseda OblV SZPB Bardejov Dr. Ing. Artem Fecko , predseda revíznej komisie Ing. Ján Šnyr, členovia ZO JDS v Lenartove a poslanci obecného zastupiteľstva so starostkou obce  Ing. Janou Bľandovou, ktorá sa prihovorila k účastníkom zhromaždenia.

Z príležitosti výročia SNP bola ZO SZPB Lenartov slávnostne premenovaná na ZO SZPB "Jána Demka" v Lenartove - veliteľa partizánskej skupiny LIPA. Slávnostného aktu sa zúčastnila aj dcéra Jána Demka Helena Krušková, rod. Demková s manželom Štefanom a ich rodinou.

Za všetkých padlých v SNP a v 2 sv. vojne bola duchovná pobožnosť. O kultúrny program sa postarala spevácka skupina KALINA z Humenného.

Sprievodnou akciou bola výstava výzbroje a výstroje vojaka v 2 sv. vojne,

vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Lenartov očami detí" a predstavenie informačnej tabule v miestach pôsobenia partizánskej skupiny LIPA.

 

Barbuľak Milan predseda ZO SZPB Lenartov

https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-1.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-2.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-3.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-4.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-5.jpg
https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-6.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-7.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-8.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-9.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-10.jpg
https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-11.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-12.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-13.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-14.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-15.jpg
https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-16.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-17.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-18.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-19.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-48.jpg
https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-21.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-22.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-23.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-24.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-25.jpg
https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-26.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-27.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-28.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-29.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-30.jpg
https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-31.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-32.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-33.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-34.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-35.jpg
https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-36.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-37.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-38.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-39.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-40.jpg
https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-41.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-42.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-43.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-44.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-45.jpg
https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-46.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/50-47.jpg