76. výročie ukončenia 2 sv. vojny

 

Na Slovensku je už len niekoľko žijúcich veteránov, ktorí si tento moment pamätajú.

Desiatky mužov z bardejovského okresu po prechode frontu v januári 1945 vstupovali do Červenej armády. Aj sotva 20-ročný Peter Hanuščak z obce Gerlachov. Pomáhal pri oslobodzovaní Ružomberka, Liptovského Mikuláša, Ostravy a dostal sa až do Prahy, kde ho v posledný deň vojny zranili. Domov sa vrátil po niekoľkých týždňoch, keď už v rodnej obci na jeho pamiatku slúžili zádušnú omšu.