V Bardejove sme si pripomenuli 76. výročie ukončenia II. sv. vojny a oslobodenia našej vlasti

V tomto roku 8. mája si svet pripomína 76. výročie skončenia II. svetovej vojny na európskom bojisku, ktorá sa začala 1.septembra 1939 útokom vojsk nacistického Nemecka na Poľsko.  Postupne do tejto vojny bolo zapojených 62 štátov a priama bojová činnosť zasiahla 40 štátov a trvalo to dlhých 2 194 dni bolesti a utrpenia. Počas šiestich rokov trvania II. svetovej vojny zomreli a utrpeli zranenia desiatky miliónov ľudí. Ani po 76 rokoch po jej skončení neexistujú presné a všeobecne  akceptovateľné čísla obetí, ale podľa najnovších údajov zahynulo asi 60 miliónov ľudí,  ďalších 35 miliónov bolo zranených a asi 2 milióny nezvestných.  Najväčšie straty, takmer 27 miliónov vojakov a civilistov, utrpel vtedajší Sovietsky zväz. V samotnej Európe prišlo o život 19 miliónov vojakov a 15 miliónov civilistov. Následkom vojnových udalosti zostalo 35 miliónov ľudí trvalo invalidných a ďalšie desiatky miliónov postihli nevyliečiteľné choroby.   Týmto obetiam sa nevyhli ani občania nášho okresu Bardejov. Počas II. svetovej vojny padlo z nášho okresu 200 občanov a 3000  sa nevrátilo z koncentračných táborov. To bol veľmi stručný výpočet ľudských obeti, ale nesmieme zabudnúť ani na psychické utrpenia pozostalých a obrovské materiálne škody, ktoré boli spôsobené nezmyselnou vojnou, ktorú rozpútal nemecký fašizmus.                              .

     Tieto udalosti II. svetovej vojny  každoročne naši občania mesta Bardejov a okresu  si pripomínajú a vzdávajú česť padlým a ostaným bojujúcim hrdinom  kladením vencov pri pamätníkoch, ktoré pripomínajú hrôzy II. svetovej vojny. Aj v týchto dňoch 7.5.2021 s vedomím hrdinstva bojovníkov za slobodu, s vedomím toho komu  máme vďačiť za  túto ťažko vybojovanú slobodu a s vedomím toho, že pamäť o hrdinstve by nemala byť zabudnutá, sa zišli v komornom zastúpení a s dodržaním epidemiologických opatrení zástupcovia štátnej správy a samosprávy, ako aj zástupcovia Oblastného výboru SZPB v Bardejove  pri Pamätníku vďaky na námestí SNP, aby   položením kvetov a minutou tichá  vzdali hold a úctu účastníkom boja za slobodu. Obdobne si kyticou kvetov uctili pamiatku židovských spoluobčanov v areáli Pamätníka holokaustu, ktorých smrť bola spôsobená  priamym dôsledkom fašistického režimu

         V týchto dňoch, v roku 76. výročia ukončenia II. svetovej vojny je potrebné  si  pripomenúť našich občanov,  tých, ktorí sa zaslúžili o našu slobodu a to už ako vojaci,  príslušníci I. čsl. armádneho zboru, účastníci bojov v rôznych partizánskych skupinách a  mnohých tých, ktorí aj malou účasťou prispeli k oslobodeniu našej  vlasti od  fašizmu. Tieto mená je potrebne neustále pripomínať ako: Peter Babej, Andrej Sviantek, Vojtech Plachta, pplk. Mikuláš  Reviľák, pplk Michal Karpatský, pplk Eliáš Soroka, Andrej Nicák, Ján Nicák,  Michal Purdeš, Fedor Perdeš, Ján Tančín, Ján Demko,  Ján Grešš, Mikuláš Hanuščák, František Hažir,  Jozef Marcinek, Anna Holováčová, Mária Ždiňaková, MUDr. František Radáč, MUDr. Dušan Čajka a mnohí ďalší.  Žiada sa ešte spomenúť na nášho posledného -  najdlhšie žijúceho- účastníka oslobodzovania, odbojára a veterána vojny Alojza Fuňáka, ktorý navždy odišiel z radu bojovníkov za slobodu v roku 2019 a v tomto roku by sa bol  dožil 100 rokov svojho života.

        Každý z týchto hrdinov mal svoj bojový  príbeh a  nám  a mladšej generácií zanechali  jasný odkaz,  že je    potrebné si vážiť slobodu a chrániť ju.  Bolo na nás, či sme si to dostatočne uvedomili a či sme dokázali vštepiť tieto odkazy aj mladšej generácií.   Obávam sa, že nie vo všetkom  sa nám podarilo, lebo v mnohom  nás dnes súčasnosť presviedča, že sú snahy vymazať našej najmladšej generácií z pamäti, kto bol náš osloboditeľ, sú snahy o znevažovanie pamätníkov a ich hrdinov.

            Pri tomto spomienkovom výročí je potrebné opäť sa oprieť o historické fakty. Tie nám jasne hovoria, že  len na Slovenskom území je pochovaných 60 659 vojakov Červenej armády, 10 425 vojakov rumunskej armády a 1 736 príslušníkov I. čsl. armádneho zboru a ďalší. Nesmieme dovoliť, aby niekto neustále spochybňoval, že našim hlavným osloboditeľom bol Sovietsky zväz. História sa vymazať nedá a ona sa bude prenášať z generácie na generáciu a my nesmieme zabúdať na ľudí, na bojovníkov, ktorí si našu úctu vyslúžili svojim hrdinstvom a statočnosťou  v  boji proti fašizmu. Nech nám   pamätné miesta, pomníky, pamätníky a cintoríny neustále  pripomínajú hrôzy II. svetovej vojny. Nádej tú je, čo nám dosvedčila aj tohtoročná účasť našich občanov na týchto miestach, ale aj veľkolepé spomienkové oslavy nášho osloboditeľa.

 

Kontakt                                                                                                               Vasiľ Hudák                       

Vasiľ Hudák                                                                                                            Foto: Ján Paľa  

Bardejov, Tehelná 52

Tel: 0948036587

Mail: vasil.hudak@outlook.sk

https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/56-1.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/56-2.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/56-3.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/56-4.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/56-5.jpg
https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/56-6.jpg https://zamier.sk/https://zamier.sk/assets/img/clanky/56-7.jpg