Tohtoročné oslavy 77. výročia SNP

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia  v Bardejov po zvážení všetkých  dostupných informácií a opatrení vlády SR,  ÚVZ SR a ÚR SZPB v Bratislave, odporúča  konať tohtoročné oslavy 77. výročia SNP  separátne v každej ZO SZPB  mesta a  obci v pôsobnosti Obl.O SZPB.

Spomienkové stretnutie pri pamätníkoch v Bardejove sa uskutoční 27.08.2021 o 14,00 hodine a na Krížoch o 14,45 hodine.

Základné organizácie  SZPB v ostatných obciach v spolupráci s miestnou samosprávou,  spoločenskými organizáciami a školám, si uctia pamiatku SNP v dňoch 26.-31.08.2021 na pamätných miestach obci.

 

Predsedníctvo Obl.O SZPB

v  Bardejove