Nikto nie je zabudnutý.

Zásadný historický zlom v slovenských dejinách predstavuje vypuknutie Slovenského národného povstania v  auguste  v roku 1944. Časť vtedajšej spoločnosti zložená z predstaviteľov občianskeho odboja a komunistov zmenila pozíciu Slovenska v II. svetovej vojne a nasmerovala ho na inú trajektóriu vývoja.

Pod vedením Slovenskej národnej rady otvorene pred celým svetom Slovenského národného povstania  manifestovalo, že Slovensko sa bojom proti hitlerovskému Nemecku zaradilo do medzinárodného protifašistického odboja. Jeho zaradenie do medzinárodných súvislostí, ( uznanie proti hitlerovskou koalíciou) zlikvidovalo chápanie Slovenska na medzinárodnej scéne ako nemeckého vazala.  Je známe ,že Ministerstvo zahraničných vecí USA deklaráciou zo 7. septembra 1944 uznalo povstalecké ozbrojené sily ako spojeneckú armádu so všetkými právnymi náležitosťami. Rovnako tak urobili aj vlády Veľkej Británie a Sovietskeho zväzu.

Jedným z veliteľov po vypuknutí Slovenského národného povstania bol aj Bardejovčan Generálmajor Ing. Andrej Benka – Rybár veliteľ posádky v Trnave, ktorý spolu s 3500 bojovníkmi prešli  na stranu povstalcov, odišli do Slovenského národného povstania 30. augusta 1944. Z nášho okresu sa zúčastnilo v Slovenskom národnom povstaní cez 4000 bojovníkov.

V meste aj obciach stoja pamätníky Slovenského národného povstania a ukončenia II. svetovej vojny pri ktorých vzdávame hold bojovníkom na spomienkových, pietnych stretnutiach, tak konáme aj v týchto dňoch pri príležitosti 77. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania.

V mene Oblastnej organizácie SZPB v Bardejove chcem oceniť prístup k zachovaniu historickej pamäti samosprávam mesta a obcí, ktoré vo svojich rozpočtoch vytvorili a budú vytvárať priestor pre začatie a realizáciu obnovy vojenských cintorínov, pamätníkov, pamätných tabúľ a hrobov vojakov padlých v Slovenskom národnom povstaní a svetových vojnách. Dúfajme, že samosprávy v rámci starostlivosti o vlastný majetok zrealizujú obnovu a rekonštrukciu všetkých pamätných miest, pamätníkov a pamätných tabúľ s menami padlých a veteránov, ktorí už takmer všetci opustili tento svet.

Tie pamätníky sú o nás a pre nasledujúce pokolenia našich rodín.

My chránime a sme hrdí na našich predkov, ktorí svojou prácou, utrpením, ale aj bojom nám zabezpečili už  takmer 77 rokov života v mieri a v dostatku.

Pokolenia po nás sa budú správať k nám tak  ako sa my správame k našim predkom.

Zveľaďujme a chráňme všetko, čo nám predkovia pripravili, nielen hmotné statky ale aj svedomie, morálku a zodpovednosť, ako aj kultúru ,ktorá je autentická naša, našich národov a etník.

Ak to zanedbáme vytesnia nás iní a je to jedno, či za peniaze, alebo falošnými iluzórnymi sľubmi, či dobrovoľne – nasilu.

V týchto dňoch prichádzame k pamätníkom, pokloniť sa a vzdať úctu a poďakovanie hrdinom a bojovníkom za nás.

 Predsedníctvo OblO SZPB