Oslavy 77. výročia SNP v Bardejove boli iné, ale obsahom bohaté

Oblastná organizácia SZPB odporučila v tomto roku  uctenie si pamiatky hrdinov SNP separátne a to vzhľadom aj  na opatrenia vlády SR,  UVZ  SR a ÚR SZPB. Oslavy sa konali v každom meste a v obciach  v pôsobnosti Obl.O SZPB.

Spomienkové stretnutie položením pietnych vencov k pamätníkom   na Námestí SNP a Holokaustu v Bardejove ako aj v partizánskej obci  Kríže sa konalo 27.8.2021, kde si uctili hrdinov v SNP členovia Obl.O SZPB, predstavitelia štátnej správy a samosprávy,  OO JDS,  politických strán a spoločenských organizácií. K prítomným účastníkom sa prihovoril Artem Fecko, predseda Obl. O SZPB, Boris Hanuščák primátor Mesta Bardejov a pri pamätníku na Krížoch a Oľga Dutková,  starostka obce.

 Tradične v predošlých  rokoch po oficiálnych aktoch, všetci účastníci i široká verejnosť sa stretli na Partizánskej lúke a zapálením vatry pokračovali priateľke stretnutia s bohatým kultúrnym programom. Tento krát vzhľadom na epidemiologickú situáciu a predpokladaným množstvom  účastníkov, nebolo možné v tejto tradícií pokračovať. To však neubralo na obsahu a dôstojnosti týchto osláv.

Aj, keď tieto kvôli uvedeným opatreniam mali mať charakter skôr komorný, ba až osobný, ale slova, ktoré zazneli pri týchto aktoch, boli obsahom bohaté.  Tieto   prítomných účastníkov nepochybne smerovali k odkazom hrdinov v SNP, hlavne v tom, aby tie neboli zabudnuté, aby sa neskresľovali dejinné udalosti a aby si tieto odkazy naše a ďalšie generácie chránili, vážili si odhodlanie   slovenského národa v boji za slobodu a porážku nacizmu a fašizmu. Zaznela aj výzva nedopustiť, aby sa z  hrdinov robili vrahovia a naopak z vrahov hrdinovia o čo sa dnes usilujú mnohí  tzv. historici, neprajníci a zapredanci zvrhlej ideológie. Musíme neustále zdôrazňovať, aké obete boli nevyhnutné v boji proti fašizmu a kto z nich  niesol najväčšiu obeť. To zdôraznil aj Boris Hanuščák, primátor mesta, ktorý konkretizoval, aké obete priniesol Sovietsky zväz a ostatné národy a  koľko ľudí ukončilo svoj život v koncentračných táboroch, Na to sa nesmie zabúdať.

Opäť zaznel hlas k mladej generácii z ktorej  mnohí z nich takmer nepozná dejinné udalosti spred 77 rokov, nedokáže si uvedomiť, aké obete boli potrebné priniesť pri oslobodzovaní vlasti, aké strádania muselo vytrpieť obyvateľstvo, ale aj mladi ľudia z našej generácie. Sú aj mnohé svetlé výnimky, ktorú jednu z nich  pripomenula aj Oľga Dutková, starostka obce Kríže, keď pri pamätníku stretla mladého muža, ktorý položil kytičku, zapálil sviečku a úctivo sa poklonil. Nedalo jej, aby mu nepoložila otázku, prečo sa ocitol na tomto pietnom mieste ?  Odpoveď bola jednoznačná „ môj dedo bojoval v týchto horách“. A tú stojí otázka na zamyslenie ? Vážme si týchto mladých ľudí a prostredníctvom nich hľadajme cestu k ostatným mladým ľuďom. To zdôraznil aj Artem Fecko, predseda Obl.O SZPB, ktorý medzi iným povedal, že mladí by mali niesť tú štafetu, mali by  byť hrdí na svoj národ a budovať tradíciu svojich otcov a dedov.

Slovenské národné povstanie musí byť pre nás ponaučením, musí žiť to ťažké obdobie  v našich pamätiach, obdobie obetí, ktoré   Slováci  museli priniesť, aby Slovensko ostalo  slobodné pre ďalšie generácie. Preto  za obete a hrdinstva týchto  ľudí,  ktorí  sa zaslúžili o túto slobodu,  patrí im naša úcta.

 

Vasiľ Hudák

 https://zamier.sk/assets/img/clanky/61-1.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/61-2.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/61-4.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/61-5.jpg
 https://zamier.sk/assets/img/clanky/61-6.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/61-7.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/61-8.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/61-9.jpg