Pozdrav

Oblastná organizácia SZPB Bardejov želá všetkým funkcionárom, členom a ich rodinám príjemné prežitie Vianočných sviatkov.

Blahoželáme v vstupu do nového roku 2022 a jeho prežitie  primeranom zdraví, osobnej a rodinnej pohode.

 

Dr. Ing. Aretem Fecko

Predseda oblastnej organizácie SZPB