Oslavy 77. výročia ukončenia vojny

 Oslavy 77. výročia ukončenia vojny

 https://zamier.sk/assets/img/clanky/69-1.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/69-2.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/69-3.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/69-4.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/69-5.jpg
 https://zamier.sk/assets/img/clanky/69-6.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/69-7.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/69-8.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/69-9.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/69-10.jpg
 https://zamier.sk/assets/img/clanky/69-11.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/69-12.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/69-13.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/69-14.jpg  https://zamier.sk/assets/img/clanky/69-15.jpg