Oznam

Oslavy 78. výročia SNP sa budú konať 29.8.2022  / pondelok / v Banskej Bystrici.

Záujemcovia o účasť  sa nahláste prostredníctvom predsedov ZO  SZPB na oblastný výbor SZPB do 6.7.2022.

 Ing. Dušan Jaščur  tajomník OblO ZPB Bardejov