Prejav predsedu OblO SZPB pri príležitosti osláv 78. výročia SNP v Bardejove

 Milé dámy, milí páni,

vážený pán primátor Bardejova, vážený pán prednosta Okresného úradu v  Bardejove,  vážení poslanci mesta, obcí a vyšších územných celkov , vážení predstavitelia štátnych a samosprávnych úradov, spoločenských organizácií a politických strán, základných a umeleckých škôl, milí žiaci a študenti, vážení spoluobčania.

         Zhromaždili sme sa pri pamätníku 

,, VĎAKY”, aby sme vzdali úctu , poklonili sa pamiatke padlým a účastníkom Slovenského národného povstania a 2. svetovej vojny .

Uplynulo 78 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania , ktorého dosah nám určil vo vojne proti fašizmu a nacizmu miesto a postavenie medzi víťazmi, najkrutejšej svetovej vojny.

         V polovici roku 1944 výrazne zintenzívnili svoju aktívu partizánske jednotky. Slovenská armáda dostala 9. augusta od kolaborantskej vlády rozkaz, aby proti nim zakročila , no bezúspešne. Ani vyhlásenie stanného práva 11. augusta  neodradilo antifašistov od pomoci partizánom.

         28. augusta požiadal nemecký vyslanec v Bratislave o vojenský zásah, s čím ľudácka vláda súhlasila . O deň neskôr vstúpili na slovenské územie vojská nacistického Nemecka. Časť armády prešla na stranu povstalcov. Vojaci trnavskej posádky pod velením Bardejovčana neskôr generála A.Benku – Rybára prešli na stranu povstalcov v SNP.

29. augusta začalo sa SNP- boj za slobodu. V druhej fáze prišla na povstalecké územie zo Sovietskeho zväzu II. paradesantná brigáda, 1. čs. letecký stíhací pluk a generál Rudolf Viest, ktorý prevzal vojenské velenie.

         18. októbra sa začal generálny útok nemeckých síl proti Povstaniu. O deväť dní na to sa zišla na Donovaloch Rada na obranu Slovenska, ktorá prijala rozhodnutie o prechode 1. čs. armády na Slovensku na partizánsky spôsob boja a o pokračovaní v ozbrojenom boji.

         Ani jeden z nemeckých veliteľov, ani nikto iný nevyzval účastníkov či velenie  SNP ku kapitulácií, nik takýto dokument nepodpísal, ani neuznal porážku povstaleckých vojsk či oddielov partizánov. SNP teda oficiálne nebolo porazené.

Vojenský význam Povstania sa zaraďuje k najvýznamnejším antifašistickým vystúpeniam v Európe počas druhej svetovej vojny. Slovenský ľud vtedy svojím odhodlaním demonštroval pred celým svetom, že nechce mať nič spoločné s fašizmom, nacizmom a s ich genocídou celých národov. Európa a svet bojovali a zvíťazili nad smrteľne nebezpečným nádorom  - nacizmom a fašizmom. Veľké boli obete, neľahké víťazstvo.

Prešli desaťročia

         Stalo sa ľudstvo vidiace pred sebou priepasť múdrejším a zodpovednejším? Od tých čias vyrástla štvrtá povojnová generácia. Zdalo by sa, že hrozba znovuzrodenia fašizmu a nacizmu musí prejsť do roviny teórie a mravnej časti svetových dejín.

Čo však vidíme v skutočnosti? Snahy o rasovú, národnostnú, náboženskú, hospodársku a kto vie ešte akú nadvládu. Deformujú sa historické fakty. Po celom svete sa rodia hnutia a dokonca aj politické strany , ktoré nie len spochybňujú a ospravedlňujú, ale aj vyzdvihujú niektoré zločiny nacistov a fašistov. Nie je to inak ani na Slovensku. Včerajší priebeh celoštátnych osláv 78.výročia SNP ukázal, aká je to významná historická udalosť, ako sa ňou chcú všetci prikryť Najprv zoberú múzeum SNP, oklieštia rozpočet SZPB, potom účasť na slávnostnom akte a pán minister rozdáva ceny komu chce. My sa len prizeráme.

 

A čo bude ďalej?

         Budú žiť v mieri aj súčasné i nasledujúce generácie? Naozaj ste si tým istí? Samozrejme, z celého srdca to želáme každému novému pokoleniu, no či to zvládne, to sa stane jej každodennou výzvou. Kto zapríčiňuje túto neistotu? Žiaľ, taktiež aj mnohé postoje a prejavy časti práve nastupujúcej generácie aj vládnucej a opozičnej garnitúry. Kým by sme boli, keby sme si nechali vziať SNP? Kým by sme boli, ak by sme pripustili zabudnutie na našich povstaleckých hrdinov? Nebojme sa to neustále pripomínať najmä mladým ľuďom. Aj im hrozí , že sa stanú len ,,občanmi”  . Dôstojné je, aby zostali hrdým slovenským národom, a preto im hovoríme o slávnych časoch slovanov,štúrovcov, legionárov i o protifašistických bojovníkoch. Vtedy sa formoval k vlastnej štátnosti náš národ. Robme to , pretože takto sa správa každý plnohodnotný národ.

 

Alexander Sergejevič Puškin pred storočím napísal:  

Úcta k minulosti – to je vlastnosť, ktorá odlišuje vzdelanca od divocha.

Naši predkovia hovorili:  Kto si nectí otca a matku, padne do úpadku.

 

Nesmieme rezignovať, ako náhle to necháme na iných odpíšeme samých seba.

Štát vznikol preto, že ľudia nemôžu ako jedinci niektoré veci zvládnuť sami dobre alebo v potrebnej kvalite. To preto sa spájajú až po štát.

Štát to je systém pre prežitie národa. To je to o čo tu ide. A psychológia pesimistu, to je jednoducho psychológia likvidácie štátu aj nižších systémov organizácie spoločenských procesov.

Študujte, rozmýšľajte, pracujte. Stavajte sa konceptuálne mocnými, pamätajte si , že znalosti znamenajú moc. Berte túto moc do svojich rúk. Bráňte záujmy svoje i svojej rodiny. Želám vám mierové nebo nad hlavou, šťastie a zdravie.

Do budúcich stretnutí.

         

Pokračujeme odovzdávaním ocenení funkcionárom Základných organizácií a Oblastného výboru  Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktoré im udelila Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za ich dlhoročnú aktivitu v našom občianskom združení.

Poprosím pána moderátora, aby predstavil ocenených členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Ocenených prosím, aby predstúpili pred pamätník.

Pánov, primátora Bardejova a prednostu Okresného úradu  o dekoráciu odmenených a odovzdanie ocenení predstaveným občanom, funkcionárom a členom Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bardejove.

Vážení ocenení prijmite našu úprimnú gratuláciu a želanie dobrého zdravia nám všetkým a vyslovujem presvedčenie, že naša aktivita po dnešnom stretnutí stúpne v radoch základných organizácií  občianskeho združenia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a v našej oblastnej organizácií v meste i obciach.

Na tomto spomienkovom okresnom stretnutí je dôležité vyzdvihnúť prácu tých obecných zastupiteľstiev, starostov obcí a predsedov základných organizácií Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov kde aktívna spolupráca prináša reálne výsledky aj pri starostlivosti o obnovu pamätníkov, vojenských cintorínov a pamätných tabúľ. Sú to miestny funkcionári a aktivisti v Hažlíne, Lenartove, Livove, Livovskej Hute, Becherove a Bardejove kde o 6-7 týždňov sa zídeme pri vynovenom pamätníku Vďaky, ktorý renovuje mesto Bardejov a predstavení knihy, ktorú vydáva Oblastný výbor ,,Nikto nie je zabudnutý”.

 

Spoločne spomienkové stretnutie pokračuje :

-         Položením kvetov k pamätníku Holokaustu vo vedľajšej ulici

-         16:00 hod - Položením kvetov k pamätníku Slovenského národného povstania na Krížoch

-         Pokračovať budeme pri vatre na partizánskej lúke za obecným úradom na Krížoch

Autobus smer Kríže je pripravený na parkovisku pred športovou halou MIER, prepravu individuálnu máte vo vlastných rukách.

ĎAKUJEM!!!  A želám pevné zdravie a príjemné prežitie dnešného slávnostného dňa.