Oznam

Oblastná organizácia SZPB v Bardejove organizuje účasť svojich členov na oslavách KDO dňa 6.10.2022 v Svidníku a na Dukle.

Prosím predsedov základných organizácií aby nahlásili záujemcov o uvedenú akciu tajomníkovi oblastnej organizácie do 30.9.2022

Ďakujem

Ing. Dušan Jaščur  tajomník OblO SZPB Bardejov