Oznam

Oslavy 79. výročia Dňa hrdinov Karpatsko – Duklianskej operácie sa uskutočnia 6.10.2023 /piatok / na Dukle a v Svidníku.

Žiadam predsedov ZO aby záujemcov o účasť na uvedenej akcií nahlásili tajomníkovi OblO  resp. mailom na oblvbj@szpb.sk

do pondelka 02.10.2023.

Ďakujem