Oslavy 79. výročia SNP v rámci okresu Bardejov

V dňoch 23.8.2023 a 30.8.2023 sa konali štátne spomienkové oslavy 79. výročia SNP v rámci okresu Bardejov. Oslavy boli v meste Bardejov obci Kríže a Livov. Oblastný Výbor SZPB Bardejov je hlavným organizátorom uvedených osláv.

Akcia bola podporená projektom z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja : Návšteva pietnych pamätných miest.

Foto účastníkov akcie:

Ucastníci