Bardejovskí deviataci navštívili miesta Karpatsko-duklianskej operácie

Bardejovskí deviataci navštívili miesta Karpatsko-duklianskej operácie

 

„Kde niet poznania minulosti, nemôže byť vízia budúcnosti.“ Slová R. Sabatiera sú obzvlášť aktuálne v kontexte aktuálnych udalostí diania doma aj vo svete. Našou budúcnosťou sú deti a mládež. Im chcelo Mesto Bardejov rozšíriť obzory poznania toho, čo je minulosťou, ale nesmie byť zabudnutou.

V súvislosti so 79. výročím Karpatsko-duklianskej operácie, ktorú sme si v uplynulých dňoch pripomínali, zorganizovalo Mesto Bardejov –  oddelenie školstva a športu, tematický výlet do Vojenského historického múzea vo Svidníku. Cieľom podujatia  bolo zintenzívnenie spolupráce základných škôl i Mesta Bardejov s oblastným výborom SZPB v oblasti zachovania pamätí na udalosti boja za národnú slobodu. Oslovili sme preto všetky základné školy v pôsobnosti nášho mesta a výsledkom bol zaujímavý výlet pre takmer osemdesiat žiakov deviateho ročníka ZŠ. Pre mnohých bola návšteva tohto múzea premiérou a teda dôkazom, že budovanie vzťahu k národným dejinám nie je samozrejmosťou, ale malo by byť jednou z priorít v rámci vzdelávania mladej generácie.

Múzeom nás previedol sprievodca, ktorý okrem odborného výkladu vniesol do prehliadky zaujímavosti, týkajúce sa udalostí tej doby. Prehliadka bola rozdelená do dvoch tematických celkov. Prvá sála múzea je zameraná na okolnosti vzniku a priebeh 1. svetovej vojny, sformovanie samostatného Československého štátu a budovanie československej armády. Vidieť sme mohli množstvo výstavných artefaktov, uniforiem a bojovú techniku. Nasledovala videoprojekcia autentických záberov  bojových operácií, prebiehajúcich na našom území. V druhej sále je ústrednou témou prehliadky rozpad Československa a vypuknutie 2. svetovej vojny. Zaujímavosťou tejto miestnosti boli osobné veci generála L. Svobodu, ktoré múzeu zapožičali jeho potomkovia.

            Po prehliadke múzea, priľahlého pamätníka a špeciálnej vojenskej techniky v areáli múzea sme pokračovali prehliadkou vyhliadkovej veže v priestore Duklianskeho priesmyku na slovensko-poľských štátnych hraniciach. Táto 49 metrov vysoká veža sa tu týči od roku 1974 a prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Vyjsť hore znamenalo pre žiakov zdolať 222 schodov. Hore sme si pozreli nielen panorámu slovensko-poľského pohraničia, ale prihovoril sa nám aj správca veže, ktorý žiakom pripomenul niekoľko zaujímavých historických faktov a dal im do pozornosti ďalšie významné pamätné miesta v okolí, ktoré sa oplatí navštíviť.

Tento tematický výlet, dúfajme, motivoval žiakov k tomu, aby nezabudli na hrdinov, bojujúcich aj za ich národnú slobodu.

Mgr. Eva Barbuľaková