Druhá svetová vojna očami deviatakov

Dňa 15. februára 2024 zorganizovalo Mesto Bardejov – odd. školstva, v spolupráci s Oblastným výborom SZPB v Bardejove a kultúrno-turistickým centrom interaktívnu vedomostnú súťaž, venovanú tematike druhej svetovej vojny s rovnomenným názvom. V súťaži si svoje vedomosti otestovali trojčlenné družstvá žiakov 9. ročníka ZŠ z mesta Bardejov.

Cieľom súťaže bolo motivovať mladú generáciu k neustálemu záujmu o vlastné dejiny a prostredníctvom úloh im priblížiť situácie a informácie tej doby. Aj keď sa žiaci vedomostne pripravili, potrápila ich praktická časť súťaže, ktorá sa im zároveň páčila najviac.

Samotná súťaž pozostávala zo šiestich súťažných kôl, z ktorých dve kolá boli zamerané vedomostne a v štyroch mali žiaci plniť praktické úlohy, ako postavenie provizórneho stanu, ošetrenie raneného v boji, oprava vojenskej košele a prechod mínovým poľom.

Cenu pre absolútneho víťaza si odnieslo družstvo žiakov zo ZŠ s MŠ Pod papierňou . Na druhom mieste skončili súťažiaci zo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, . Tretie miesto obhájilo družstvo zo ZŠ Wolkerova.

Pre všetkých súťažiacich boli pripravené pamätné knihy, ktoré im budú nielen pripomínať ich účasť v súťaži, ale aj rozšíria poznatky o danej téme.

Oblastným výbor SZPB v Bardejove sa v spolupráci s mestom zaviazal zintenzívniť prácu s mládežou, v oblasti zachovania pamätí na udalosti boja za národnú slobodu. Toto podujatie preto nie je prvou a ani poslednou aktivitou, ktorou chce u žiakov ďalej rozvíjať poznatky a vzťah k vlastným dejinám