Pripomíname si 110. rokov od vypuknutia 1. sv. vojny

Dňa 20.5.2024 sa konalo ďalšie zo série podujatí, zameraných na budovanie povedomia o národných a regionálnych dejinách mládeže, žiakov 9. ročníka ZŠ v pôsobnosti nášho mesta.

Tematický výlet po cintorínoch 1. svetovej vojny, ktorej 110. vypuknutie si v tomto roku pripomíname,  zorganizovalo Mesto Bardejov – odd. školstva v spolupráci s oblastnou organizáciou SZPB v Bardejove a obcou Stebník. Pre skupinu 50 žiakov a učiteľov základných škôl sa prehliadka začala v priestoroch vojenského cintorína z 1. sv. vojny v obci Stebník. Na pozvanie starostu obce Slavomíra Mlynára nás čakal aj vojenský historik Mgr. Martin Drobňák, ktorý sa aktívne venuje mapovaniu cintorínov, ich obnovovaniu, či identifikácii padlých v danej oblasti. V rámci jeho výkladu sme sa dozvedeli veľa zaujímavých faktov o prvej svetovej vojne ako takej. Tento vojenský konflikt, do ktorého bolo v rámci Slovenska povolaných 400 000 vojakov, z toho 50 000 padlo a je pochovaných na cca 200 cintorínoch po Slovensku, je posledným vojenským konfliktom, v ktorom zahynulo viac vojakov ako civilistov. Zároveň je prvým, v ktorom sa začalo bojovať vo vzduchu, aj na mori. Ďalšou zaujímavosťou bolo, a tú sme mali možnosť vidieť na jednotlivých cintorínoch , že vojaci boli pochovávaní v spoločných hroboch bez ohľadu na národnosť a štátnu príslušnosť. Ako Mgr. Martin Drobňák poznamenal, išlo o dôkaz akejsi ľudskosti zo strany čelných predstaviteľov znepriatelených štátov, ktorí nehľadiac na spojenca či nepriateľa vzdali úctu padlým tým, že ich dôstojne pochovali.

O vojenský cintorín v Stebníku, ktorý sme navštívili ako prvý, sa starajú členovia SZPB obce a nielen, že ho neustále udržiavajú, ale aj usporadúvajú pietne spomienkové stretnutia. Na cintoríne sa každoročne stretávajú na Sviatok všetkých svätých 1.11. ale aj 11.11. o 11:00 hod., teda v čase ukončenia 1. svetovej vojny. Je tu pochovaných 198 rakúskych a ruských vojakov, z ktorých sú známe mená len 11 z nich.

Z tohto pietneho miesta sme sa presunuli do obce Nižná Polianka. V priestoroch obecného úradu je už 10 rokov vytvorená expozícia 1. svetovej vojny s dôrazom na regionálne dejiny. Autorom expozície je Mgr. Martin Drobňák, ktorý úzko spolupracuje so starostom obce, Mgr. Jánom Cundrom. Okrem odborného výkladu si mohli žiaci prezrieť artefakty z 1. sv. vojny, ako uniformy, zbrane, ale aj predmety bežného života.

Ďalším v poradí bol cintorín v obci Smilno. Aj ten prešiel v roku 2023 celkovou obnovou a je na ňom pochovaných 127 neznámych vojakov v 88 jednotlivých a 13 spoločných hroboch. Prehliadku cintorínov sme ukončili pri pamätníku Českej družiny v obci Zborov, ktorý vznikol na pamiatku vstupu družiny na územie Československa v roku 1915 a taktiež bol v nedávnej dobe obnovený.

V dôsledku druhej svetovej vojny upadli tieto a ďalšie cintoríny do zabudnutia, niektoré zanikli úplne. S ich postupnou obnovou sa začalo v 90. rokoch a podiel na tom má Ministerstvo vnútra, pod ktoré patria, ale aj obce a dobrovoľníci. Najmä vďaka snahe samotných obcí a dobrovoľníckej činnosti  sa na severovýchode Slovenska podarilo obnoviť niekoľko desiatok vojnových cintorínov.

Touto exkurziou a prítomnosťou na jednotlivých cintorínoch si žiaci uvedomili, že aj zdanlivo dávna história ostáva večne živou, lebo všetci títo vojaci padli za najdôležitejšiu hodnotu, za život budúcich generácií.

 Mgr. Alena Malegová

1. sv vojna