Návšteva ZO SZPB Lenártov a Nižný Tvarožec pamätníkov padlých v 2. sv. vojne v Dargove a Trebišove