Návšteva delegácie OblV Bardejov a ÚR Bratislava na Dukle a Svidníku pri príležitosti 76. výročia KDO