Zoznam aktualít

Titulok Popis Dátum
Pripomíname si 110. rokov od vypuknutia 1. sv. vojny

Dňa 20.5.2024 sa konalo ďalšie zo série podujatí, zameraných na budovanie povedomia o národných a regionálnych dejinách mládeže, žiakov 9. ročníka ZŠ v pôsobnosti nášho mesta.

28.5.2024
45. ročník medzinárodného šachového turnaja "SNP Bardejov 2024"

Šachový turnaj

15-18.8.2024
Pozvánka na oslavy 9.mája 2024

.

9.5.2024
Druhá svetová vojna očami deviatakov

Dňa 15. februára 2024 zorganizovalo Mesto Bardejov – odd. školstva, v spolupráci s Oblastným výborom SZPB v Bardejove a kultúrno-turistickým centrom interaktívnu vedomostnú súťaž, venovanú tematike druhej svetovej vojny s rovnomenným názvom. V súťaži si svoje vedomosti otestovali trojčlenné družstvá žiakov 9. ročníka ZŠ z mesta Bardejov.

15.2.2024
Návšteva ministra pre investície, regionálny rozvoj , a informatizáciu

Dňa 23. februára 2024 navštívil kanceláriu Oblastnej organizácie SZPB pán minister pre investície, regionálny rozvoj , a informatizáciu MUDr. Richard Raši.  Na fotografií  spolu s predsedom oblastnej organizácie Dr. Ing. Artemom Feckom.

23.2.2024
Pozvánka

Oslavy 79. výročia oslobodenia Bardejova a okresu Bardejov

15.1.2024
Bardejovskí deviataci navštívili miesta Karpatsko-duklianskej operácie

„Kde niet poznania minulosti, nemôže byť vízia budúcnosti.“ Slová R. Sabatiera sú obzvlášť aktuálne v kontexte aktuálnych udalostí diania doma aj vo svete. Našou budúcnosťou sú deti a mládež. Im chcelo Mesto Bardejov rozšíriť obzory poznania toho, čo je minulosťou, ale nesmie byť zabudnutou.

Oslavy 79. výročia Dňa hrdinov Karpatsko – duklianskej operácie

Dňa 6.10.2023  sa konali oslavy 79. výročia Dňa hrdinov Karpatsko – duklianskej  operácie . Oslavy boli v gescií Ministerstva obrany SR, predsedu Prešovského samosprávneho kraja, prednostu Okresného úradu v Svidníku a primátorky mesta Svidník

Oslavy 79. výročia SNP v rámci okresu Bardejov

V dňoch 23.8.2023 a 30.8.2023 sa konali štátne spomienkové oslavy 79. výročia SNP v rámci okresu Bardejov. Oslavy boli v meste Bardejov obci Kríže a Livov. Oblastný Výbor SZPB Bardejov je hlavným organizátorom uvedených osláv.

Oslavy 79. výročia oslobodenia obce Kalinov

Dňa 16.9.2023 sa členovia Oblastnej organizácie SZPB v Bardejove zúčastnili osláv 79. výročia oslobodenia obce Kalinov – prvej oslobodenej obce na území bývalého Československa a 78. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.

 

16.9.2023
Výzva predsedu PSK 2023

Výzva predsedu PSK 2023

Oznam

Oslavy 79. výročia Dňa hrdinov Karpatsko – Duklianskej operácie sa uskutočnia 6.10.2023 /piatok / na Dukle a v Svidníku.

Žiadam predsedov ZO aby záujemcov o účasť na uvedenej akcií nahlásili tajomníkovi OblO  resp. mailom na oblvbj@szpb.sk

do pondelka 02.10.2023.

Ďakujem

26.9.2023
Prejav predsedu k 79. výročiu SNP

Prejav predsedu k 79. výročiu SNP

5.9.2023
TURISTICKÁ CYKLOJAZDA POHORÍM ČERGOV 21.8.2023
Plánované akcie

Plánované akcie

17.7.2023
Kniha roka PSK 2022

Vážení priatelia

Vydanou knihou  „ Nikto nie je zabudnutý ...“ sme sa prihlásili do súťaže kniha roka ktorú každoročne  organizuje VUC Prešov.

Od 1.6.2023 už je spustené hlasovanie za knihy elektronickou formou. Potrvá do 31.8.2023.

Podporte nás v tejto aktivite svojim hlasom na dole uvedenom linku.

Ďakujeme

Hlasovať za knihu

13.6.2023
Informácia z XVIII. zjazdu SZPB

Informácia z XVIII. zjazdu SZPB

6,6,2023
VYHLÁSENIE

Vyhlásenie členov prvej základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bardejove z výročnej členskej schôdze dňa 17. marca 2023

17.3.2023
Prejav predsedu OblO SZPB pri príležitosti oslobodenia mesta

Príjemný dobrý deň všetkým.

Poprosím o minútu ticha.

NEZABUDNEME ! Spomeňme si na predkov ktorých mená sú zverejnené na tomto pamätníku. 

Odpovedáme na želanie všetkých, ktorým vzdávame poctu dnes a každoročne pri pamätníkoch a ostatných pietnych miestach tu, v našom meste aj vo väčšine obcí okresu Bardejov.

ĎAKUJEME !

1.2.2023
Novoročný pozdrav
Protokol č.5

Protokol č.5

Oznam

Oblastná organizácia SZPB v Bardejove organizuje účasť svojich členov na oslavách KDO dňa 6.10.2022 v Svidníku a na Dukle.

Prosím predsedov základných organizácií aby nahlásili záujemcov o uvedenú akciu tajomníkovi oblastnej organizácie do 30.9.2022

Ďakujem

Ing. Dušan Jaščur  tajomník OblO SZPB Bardejov

20.09.2022
Prejav predsedu OblO SZPB pri príležitosti osláv 78. výročia SNP v Bardejove

Milé dámy, milí páni,

vážený pán primátor Bardejova, vážený pán prednosta Okresného úradu v  Bardejove,  vážení poslanci mesta, obcí a vyšších územných celkov , vážení predstavitelia štátnych a samosprávnych úradov, spoločenských organizácií a politických strán, základných a umeleckých škôl, milí žiaci a študenti, vážení spoluobčania.

29.08.2022
Pozvánka 27.7.2022
Oznam

OblO SZPB Bardejov organizuje návštevu pietnej spomienkovej akcie – vypálenie obce Kalište dňa 13.augusta 2022 / sobota/

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20.7.2022 v kancelárií OblO SZPB. Poplatok je 10 EUR / buletín, odznak, guláš /.

D. Jaščur tajomník OblO SZPB

6.7.2022
Oznam

Oslavy 78. výročia SNP sa budú konať 29.8.2022  / pondelok / v Banskej Bystrici.

Záujemcovia o účasť  sa nahláste prostredníctvom predsedov ZO  SZPB na oblastný výbor SZPB do 6.7.2022.

 Ing. Dušan Jaščur  tajomník OblO ZPB Bardejov

21.06.2022
Oslavy 77. výročia ukončenia vojny

 Oslavy 77. výročia ukončenia vojny

8.5.2022
Oznam

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme , že dňa 24.04.2022 vo veku 82 rokov zomrel dlhodobý člen a funkcionár SZPB, bývalý predseda OblO Bardejov RSDr. Milan Gibeľ.

Posledná rozlúčka bude v stredu 27.4.2022 o 11.00 hod na cintoríne v Bardejovskom Mihaľove.

Česť jeho pamiatke

 

Dušan Jaščur

Tajomník OblO SZPB Bardejov

26.4.2022
Všetko najlepšie k MDŽ

Všetkým členkám a sympatizantkám SZPB praje predseda Oblastnej organizácie SZPB Bardejov

Plán činnosti na rok 2022

Plán činnosti na rok 2022

Pozdrav

Oblastná organizácia SZPB Bardejov želá všetkým funkcionárom, členom a ich rodinám príjemné prežitie Vianočných sviatkov.

Blahoželáme v vstupu do nového roku 2022 a jeho prežitie  primeranom zdraví, osobnej a rodinnej pohode.

 

Dr. Ing. Aretem Fecko

Predseda oblastnej organizácie SZPB

15.12.2021
Dukla 2021

Fotogaleria

Oslobodenie obce Kalinov

Želám všetkým príjemný a zážitkový ,,Dobrý deň“

Vážení prítomní priami účastníci odboja, predstavitelia štátu a samosprávy, zahraniční hostia a členovia SZPB, vážení občania, študenti a žiaci, vážený pán starosta Obce Kalinov.

 

18.9.2021
Sté výročie narodenia vojnového veterána kpt. Alojza Fuňaka

Sté výročie narodenia vojnového veterána kpt. Alojza Fuňaka

Oslavy 77. výročia SNP v Bardejove boli iné, ale obsahom bohaté

Oblastná organizácia SZPB odporučila v tomto roku uctenie si pamiatky hrdinov SNP separátne a to vzhľadom aj na opatrenia vlády SR, UVZ SR a ÚR SZPB. Oslavy sa konali v každom meste a v obciach v pôsobnosti Obl.O SZPB.

29.08.2021
Nikto nie je zabudnutý.

Zásadný historický zlom v slovenských dejinách predstavuje vypuknutie Slovenského národného povstania v  auguste  v roku 1944. Časť vtedajšej spoločnosti zložená z predstaviteľov občianskeho odboja a komunistov zmenila pozíciu Slovenska v II. svetovej vojne a nasmerovala ho na inú trajektóriu vývoja.

17.8.2021
Tohtoročné oslavy 77. výročia SNP

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia  v Bardejov po zvážení všetkých  dostupných informácií a opatrení vlády SR,  ÚVZ SR a ÚR SZPB v Bratislave, odporúča  konať tohtoročné oslavy 77. výročia SNP  separátne v každej ZO SZPB  mesta a  obci v pôsobnosti Obl.O SZPB.

Návšteva ruského veľvyslanca v Bardejove

Dnes naše mesto navštívil veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku, Igor Bratchikov. Na úvod jeho návštevy ho prijal primátor mesta Boris Hanuščak. Spolu diskutovali o spolupráci v oblasti cestovného ruchu ale aj kultúry a školstva. Následne pešo absolvovali spoločnú prehliadku mesta. Pozornosti delegácie neunikla ani bohatá expozícia Múzea Ikon,ktorá našich hostí veľmi zaujala. Spoločne si všetci boli uctiť pamiatku obetí 2.svetovej vojny položením venca pri Pamätníku vďaky na Námestí SNP ale aj obetí 1.svetovej vojny pri Pomníku padlým v 1.svetovej vojne v Bardejovských Kúpeľoch.

10.8.2021
Vyhlásenie

Vyhlásenie SZPB 21. 07. 2021

21.07.2021
V Bardejove sme si pripomenuli 76. výročie ukončenia II. sv. vojny a oslobodenia našej vlasti

V tomto roku 8. mája si svet pripomína 76. výročie skončenia II. svetovej vojny na európskom bojisku, ktorá sa začala 1.septembra 1939 útokom vojsk nacistického Nemecka na Poľsko.

8.5.2021
76. výročie ukončenia 2 sv. vojny

76. výročie ukončenia 2 sv. vojny

2.5.2021
Prajeme všetkým pekný nový týždeň
Nechceme vojnu s ruskom
Pozdrav Ústrednej rady SZPB

Pozdrav Ústrednej rady SZPB

23.04.2021
List - ukončenie vojny

List - ukončenie vojny

16,4,2021
Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti osláv 75.výročia SNP

Vážení čitatelia,

Dňa 24.8.2019 obec Lenartov v spolupráci so ZO SZPB Lenartov usporiadala slávnostné zhromaždenie  pri príležitosti osláv 75.výročia Slovenského národné povstania pri pamätníku partizánskej skupiny Lipa.

7.4.2021
Prihláška za člena

Prihláška za člena

Starostlivosť o pamätníky a vojnové hroby

Starostlivosť o pamätníky a vojnové hroby

Keď človek uveril, že vojna naozaj skončila...

Zo spomienok na statočného otca lesníka a bojovníka za slobodu.

Hrdinovia, vojnoví veteráni a bojovníci za slobodu v II. svetovej vojne, v boji proti nenávidenému fašizmu, postupne odchádzajú, ale mnohí ostávajú medzi nami v pamätiach ich potomkov, ktorí pokračujú a zachovávajú ich bojové tradície pre ďalšie generácie.

10.02.2021
Mesto Bardejov aj v čase pandémie nezabúda na seniorov

V tejto zložitej dobe pandémie,  množstvo našich seniorov žije v obmedzenom režime života, prevažne doma. Tato skupina je považovaná za najrizikovejšiu skupinu a je to aj z logického hľadiska pochopiteľné, keď mnohí vzhľadom na svoj vek čelia mnohým ochoreniam.

10.02.2021
Pamätná izba ZO SZPB Lenártov

Vážení čitatelia,

Vo fotogalérii máte možnosť nahliadnuť do Pamätnej izby obce Lenartov, ktorá je zriadená ako jediná v okrese Bardejov. Sú v nej informačné panely s popismi účastníkov odboja, ich vyznamenania, odborná literatúra ako aj artefakty z II. sv. vojny.

3.2.2021
Kto má záujem na reinterpretaci druhej svetovej vojny

Kto má záujem na reinterpretaci druhej svetovej vojny

3,2,2021
76.výročie víťazstva nad fašizmom - Bardejov

76.výročie víťazstva nad fašízmom - Bardejov (video)

19.01.2021
Pokyny - aktivizácia oblastných výborov a zakladaných organizácia na I. polrok 2021

Pokyny - aktivizácia oblastných výborov a zakladaných organizácia na I. polrok 2021

15.1.2021
STARÝ?

Velká studie ve Spojených státech zjistila, že:

2.12.2020
Svojimi konkrétnymi činmi plní odkaz a tradície bojovníkov za slobodu a mier

V minulom mesiaci 27.10.2020 svojho životného jubilea 65 rokov sa dožil jeden z popredných aktívnych predstaviteľov a funkcionárov SZPB MUDr. Boris Hanuščák. Z týmto menom počas jeho celého života sa spája plodná a úspešná práca.

24.11.2020
Protokol 3

Protokol 3

Usmernenie Ústrednej rady SZPB zo dňa 20.10.2020 Oblastným výborom SZPB k problematike riešenia dopadov COV-19 na činnosť SZPB

Usmernenie Ústrednej rady SZPB zo dňa 20.10.2020 Oblastným výborom SZPB k problematike riešenia dopadov COV-19 na činnosť SZPB

20.10.1010
Partizánska obec Kríže

Partizánska obec Kríže

Návšteva delegácie OblV Bardejov a ÚR Bratislava na Dukle a Svidníku pri príležitosti 76. výročia KDO

Fotogaléria

Zrušenie účasti členov SZPB na oslavách Dňa hrdinov KDO

Zrušenie účasti členov SZPB na oslavách Dňa hrdinov KDO

List predsedu SZPB primatorovi, prednostovi a starostom

List predsedu SZPB

21.9.2020
Návšteva ZO SZPB Lenártov a Nižný Tvarožec pamätníkov padlých v 2. sv. vojne v Dargove a Trebišove

Fotogaléria

21.9.2020
Prejav predsedu SZPB pri príležitosti 76. výročia SNP

Prejav predsedu SZPB pri príležitosti 76. výročia SNP

29.8.2020
Oznam – návštevu múzea holokaustu v Seredi

Oblastný výbor SZPB Bardejov usporiada  v mesiaci október 2020  zájazd – návštevu múzea holokaustu v Seredi. Prosím predsedov základných organizácií a jednotlivých komisií pri OblV SZPB aby záujemcov nahlásili na oblastný výbor do konca septembra. Ďakujem

Ing. Jaščur  tajomník OblV

Foto z osláv 76. výročia SNP

Foto z osláv 76. výročia SNP

29.08.2020
Oznam

OblV SZPB organizuje dňa 13.10.2020 návštevu DJZ v Prešove na divadelnú hru Ťapakovci . Záujemcovia nech sa hlásia u predsedov ZO alebo na OblV do 18.9.2020.

13.10.2020
Pozvánka - oslavy 76. výročia SNP v Bardejove 28.08.2020
Príhovor predsedu

Príhovor predsedu

Oznam

Oblastný výbor SZPB Bardejov organizuje účasť svojich členov na celoslovenských oslavách výročia SNP v Banskej Bystrici a na oslavách výročia KDO na Dukle. Prosím nahlásiť záujemcov z jednotlivých ZO tajomníkovi  oblastného výboru SZPB.

Termín nahlašky do BB je 25 júl 2020

Termín nahlášky na KDO je 30.9.2020

Dlhoročný funkcionár SZPB jubiluje

V týchto dňoch sa v Bardejove dožíva krásneho životného jubilea 80 rokov dlhoročný funkcionár SZPB RSDr. Milan Gibeľ. S týmto menom je spojená od svojho vstupu do SZPB dlhoročná zodpovedná funkcionárska činnosť v presadzovaní myšlienok a historických odkazov z obdobia II. svetovej vojny pre súčasnosť a hlavne mladú generáciu.

V Bardejove tichou spomienkou si uctili hrdinov s pred 75. rokov

Oslavy 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny a Deň víťazstva nad fašizmom  mali byť významnou udalosťou tohto roka.  Žiaľ z dôvodu pandémie koronavírusu nebolo možné ani v našich  podmienkach, i  spoločne ich osláviť s občanmi  mesta i okresu. A tak bez sprievodného programu a širokej verejnosti, bez pátosu, ale o to  úprimné, s pokorou a  úctou sa v piatok 8. mája predpoludním  pri  Pamätníku vďaky sa  pietny akt niesol v komornej atmosfére.

Jubilujúca členka SZPB

V týchto dňoch aktívna členka a funkcionárka SZPB Oľga Dutková sa dožíva svojho životného jubilea 60 rokov. Narodila sa 30.05 v obci Kríže, kde pred 75 rokmi jej rodáci a príbuzní aktívne bojovali v partizánskych skupinách, zásobovali a pomáhali všetkým tým, ktorí bojovali proti nemeckému fašizmu.

Pripomenuli sme si 75.výročie ukončenia 2.sv.vojny

Bez smútočných pochodov a hymien, bez pátosu, ale úprimne, s pokorou a úctou sa v piatok predpoludním stretli pri Pamätníku vďaky predstavitelia samosprávy, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) a štátnej správy, aby si položením kytice červených ruží a pietnych vencov pripomenuli 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny a Deň víťazstva nad fašizmom. 

8. 5. 2020
Oslavy 8 mája

Foto z osláv 8 mája

8. 5. 2020
75.výročie víťazstva nad fašizmom - Bardejov

75.výročie víťazstva nad fašizmom - Bardejov (video)

Sviečka v okne

Milí Bardejovčania,
v piatok 8. mája si celý  pokrokový svet, ktorý si ctí hodnoty boja proti fašizmu, úcty voči všetkým , ktorí zažili  hrôzy druhej svetovej vojny , obetovali svoje životy v boji proti zvráteným myšlienkam a skutkom  nemeckého nacizmu   - pripomenie 75. výročie -  Dňa  víťazstva nad  fašizmom.  Jednej z najvýznamnejších udalostí novodobých dejín ľudstva.

Oslavy 75 výročia ukončenia vojny

Oslavy 75 výročia ukončenia vojny sa budú v Bardejove konať 8.10.2020 t.j. v piatok o 10:00 hod. v súlade s obmedzujúcimi opatreniami . Žiadame predsedov ZO SZPB v obciach aby si pripomenuli slávne výročie ukončenia 2. svetovej vojny a 75 rokov života v mieri.

27.4.2020
Oznam

Okresná organizácia únie žien Slovenská v Bardejove v spolupráci s OblV SZPB Bardejov budú distribuovať ochranné rúška členom SZPB postupne podľa kapacitných možnosti.

27.3.2020
Oznam

Oznamujeme, že termín na predkladanie žiadosti na vládu SR o dotácie na opravy pamätníkov a vojnových hrobov sa predlžuje z pôvodného dátumu 15.3.2020 na termín 30.03.2020.

27.3.2020
Oznam

Vážené panie tajomníčky, páni tajomníci, zamestnanci ÚR,

Dnešným rozhodnutím predsedu SZPB  pánom Pavlom Sečkárom sa kvôli mimoriadnym opatreniam štátu v dôsledku šírenia koronavírusu aj v SZPB zavádzajú mimoriadne opatrenia.

20.3.2020
List na farnosti

List na farnosti

20.4.2020
Starostlivosť o pamätné miesta v meste

Starostlivosť o pamätné miesta v meste

Z rokovania Oblastného výboru SZPB v Bardejove

Oblastný výbor SZPB v Bardejove, ktorý sa zišiel na svojom pravidelnom 3. zasadnutí 26.02.2020 v Seniorcentre na Toplianskej ulici v Bardejove, prerokoval úlohy, ktoré vyplývajú z plánu práce na rok 2020.

26.02.2020
OZNAMENIE - prístup do Mestskej plavárne

Počnúc 1.3.2020 všetci členovia SZPB majú prístup do Mestskej plavárne každý štvrtok od 15:00 do 16:00 hod. bezplatne. Pri vstupe sa preukážu  preukazom SZPB. Ostatné dní majú zľavu na vstupnom v čase otvorenia pre verejnosť 0,5 EUR, čiže lístok stojí 1,5 EUR. Uvedená aktivita je v rámci starostlivosti o zdravotný stav členov

01.03.2020
Výzva ÚR SZPB

Výzva ÚSTREDNEJ RADY SZPB 19.02.2020

19.02.2020
Výzva ÚR SZPB

Výzva ÚSTREDNEJ RADY SZPB 29.01.2020

29.01.2020
75 ROKOV ŽIJEME V MIERI

V januári 1945 opustili územie okresu fašistický vojaci aj ich vojne slúžiace zbrane.

Dňa 19. januára vstúpila do nášho mesta oslobodenecká sovietska Červená armáda , pre našich občanov nastal čas mieru a mierového budovania.

Vtedy nikto nepredstieral, že by nemohla prísť ďalšia vojna. Lenže ona neprišla. Namiesto nej nastal mier : najdlhší mier medzi veľmocami v histórii ľudstva.

Žili sme a žijeme v najpokrokovejších dekádach ľudských dejín. Pri sledovaní toho nekonečného defilé hrozivých obrazov v správach z rôznych zdrojov je tomu ťažko uveriť.

19.01.2020
Nezabúdajme na osloboditeľských hrdinov a nedovoľme šíreniu zvrátenej ideológie

V týchto dňoch sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia Bardejova a bardejovského okresu. Je to neklamný znak toho, že pred 75. rokmi oslobodzovanie prichádzalo z východu a postupne pokračovalo ďalším oslobodzovaním našich miest a obci na Východnom Slovenskú a v celej našej vlasti až do víťazného oslobodenia.

17.01.2019
V Bardejove si pripomenuli 75. výročie oslobodenia

V piatok 17.1.2020 sa na námestí SNP pri Pamätníku vďaky uskutočnila pietna spomienka na ktorej si účastníci pripomenuli oslobodenie mesta Bardejov. Organizátorom tejto spomienky bola samospráva mesta a Oblastný výbor SZPB v Bardejove. Na pietnom akte nechýbali ani vzácni hostia,

17.01.2019
Dukla – brána slobody Večná sláva hrdinom KDO

Tohtoročný 6. október svojím nepriaznivým počasím pripomínal účastníkom pietnej spomienky na 75. výročie Karpatsko-duklianskej operácie (KDO) a Dňa hrdinov KDO priam symbolicky 6. október v roku 1944. Vtedy tu duneli delá a vybuchovali míny a duklianske bojisko bolo nasiaknuté krvou bojovníkov, ktorí obetovali svoj život za našu slobodu.

6.10.2019
Zaznel silný odkaz k mladšej generácii

Rokovanie XVII. zjazdu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktoré sa uskutočnilo 28.-29. júna 2019 v Poprade sa nieslo v znamení 74. výročia ukončenia najstrašnejšej vojny v histórii ľudstva a porážky fašizmu. Náš Obl. výbor SZPB v Bardejove zastupovali delegáti Dr. Ing. Artem Fecko, Ing. Dušan Jaščur, Ing, Ján Šnyr a RSDr. Vasiľ Hudák.

28-29.06.2019
V Bardejove si uctili hrdinov Slovenského národného povstania

Po veľkolepých oslavách 75. výročia SNP v Banskej Bystrici aj v Bardejove a v partizánskej obci Kríže 30.08.2019 si občania okresu pripomenuli túto historickú udalosť,

30.08.2019